Sponsoring en MVO

BC Group hecht veel waarde aan het zorgvuldig onderhouden van relaties met marktpartijen die een vergelijkbare visie hebben op het ontwikkelen van arbeidspotentieel. Daarom ondersteunt zij verschillende goede doelen en organisaties.

In de afgelopen periode heeft zij een bijdrage geleverd aan: