Duurzame Inzetbaarheid

BC Group gelooft sterk in duurzaam inzetbare medewerkers. Human Capital is schaars, zeker de komende decennia, waarin ouderen zullen gaan genieten van hun pensioen. Terwijl aan het begin van de arbeidsmarkt te weinig jongeren toe zullen treden. Dus moeten we het doen met de mensen die nu op de arbeidsmarkt actief zijn en zij die actief gemaakt kunnen worden. Daarom werkt BC Group al jaren aan een concept voor duurzame inzetbaarheid.

Meester - Gezel concept opnieuw introduceren

Aan het begin van de vorige eeuw was het principe van meester en gezel in typische handberoepen gemeengoed. Daarin werden jongeren in de praktijk het vak van bijvoorbeeld timmerman bijgebracht. Hierdoor ontstond niet alleen een vertrouwensrelatie tussen meester en gezel, ook bleven lastig aan te leren vaardigheden bewaard. De organisatie kon ervan uitgaan dat de kwaliteit van de geleverde diensten hoog bleef. Vertaal dit naar de huidige samenleving en je kunt jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt enthousiast maken voor technische beroepen. Bovendien voorkom je daarmee dat jongeren ongewild en ongeschoold aan de kant blijven staan. BC Group helpt bedrijven het meester en gezel-concept inclusief de zoektocht naar geïnteresseerde jongeren binnen de eigen organisatie te ontwikkelen.

Opleidingen voor jong EN oud

Bij duurzame inzetbaarheid hoort ontwikkeling van mensen. Door jongeren de kans te geven zich zowel in de praktijk als in de overige uren te laten ontwikkelen, ouderen hiervoor de mentor te laten zijn, kunnen organisaties niet alleen mensen blijvend aan zich binden. Zij ontwikkelen ook de organisatie duurzaam. BC Group helpt bedrijven en instanties te kijken naar het personeelsbestand. Tracht deze samen duurzaam in te richten door een evenwichtige samenstelling van jong en oud, maar ook van arbeidsgeschikt en afstand tot de arbeidsmarkt te vermengen. Ook de medewerkers in eigen dienst krijgen permanent educatie aangeboden.

Duurzame ontwikkeling organisatie

Door 1,5% van haar totale omzet beschikbaar te houden voor opleiding en ontwikkeling biedt BC Group niet alleen haar eigen personeel aan zich duurzaam te ontwikkelen. Ook de door BC Group gedetacheerde medewerkers kunnen gratis gebruik maken van een compleet opleidingsprogramma. Daarin zitten trainingen voor duurzaamheid, waaronder BHV, VCA of een vorkheftruckcertificaat, maar ook trainingen voor kennis en vaardigheden. Hierbij kun je ook denken aan training voor samenwerken, communiceren, praktisch leidinggeven, persoonlijkheidsontwikkeling en specifieke aandachtsgebieden als Klantbeleving 9+. Voor het actuele trainingsaanbod gaat u naar onze contactpagina.

Preventie en verzuimreductie

Vanuit haar historie als trainingsbureau en verzuimbegeleider heeft BC Group veel ervaring opgedaan in het gezond en betrokken houden van personeel. Op de pagina Werkwijze leggen wij uit hoe wij de mens centraal stellen, via de door onszelf ontwikkelde Hoofd-Hart-Handen methode. De ruim 35 jaar ervaring en kennis aangaande het ontwikkelen van mensen, het meten van betrokken en tevredenheid alsmede preventie, gebruiken we om u als relatie te helpen bij het duurzaam inrichten van het personeelsproces.

Professioneel in dienst nemen EN ontslag

Tot slot staan wij voor professionaliteit in elk onderdeel van het personeelsproces. Zorgvuldigheid en duidelijkheid, maar vooral professionaliteit hoort thuis bij aanname tot aan het ontslag van medewerkers. Wij leggen u graag ons 21-fasen stappenplan uit. Meer weten? Klik hier voor onze contactpagina.