Payrollmedewerker/uitzendkracht: veelgestelde vragen

1. Wat voor arbeidsovereenkomst krijg ik?
Een uitzendbureau werkt met een fasen systeem voor arbeidscontracten. De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Naarmate je langer voor het uitzendbureau werkt, bouw je ook meer rechten op. Je start in fase A. Deze fase duurt 78 weken. Elke week dat je werkt telt mee, het aantal uren is daarbij niet van belang. In fase A worden contracten gesloten met uitzendbeding. Dit betekent dat het arbeidscontract met het uitzendbureau stopt wanneer de inlener je niet meer nodig heeft. Als je na fase A blijft werken voor hetzelfde
2. Wat ga ik verdienen als uitzendkracht?
Sinds 30 maart 2015 is het uitzendbureau verplicht de inlenersbeloning te volgen. Hieronder wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Onderdelen beloningsysteemMet de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:Het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij
3. Wanneer ontvang ik mijn salaris?
De betalingen van de salarissen vinden plaats volgens een 4 wekelijks schema. Dit schema is terug te vinden op de website www.centrumarbeidenmobiliteit.nl.
4. Hoe zit het met het vakantiegeld en de reserveringen?
Bovenop je bruto salaris krijg je vakantiegeld. Dit bedrag vind je in de vorm van een reservering terug op je salarisspecificatie. Daarnaast bouw je per gewerkt uur nog andere reserveringen op. Deze zijn bestemd om je door te betalen mocht je een vrije dag willen opnemen, tijdens kort verzuim, op erkende feestdagen en als je buitengewoon verlof opneemt. Ook deze reserveringen zijn terug te vinden op je salarisspecificatie.
5. Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?
Als je als uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Pensioen in fase A: na 26 weken begin je met de opbouw van je pensioen. Het uitzendbureau betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie. Dit is het basispensioen. Je kunt individueel bijsparen bij je basispensioen zodat je meer pensioen opbouwt. Pensioen in fase B/C: Als je langer dan 78 weken via het uitzendbureau werkt, dan ga je meer pensioen opbouwen. Dat pensioen is gebaseerd op een doorsneepremie van ongeveer 7,
6. Ik ben ziek, wat nu?
Je meldt je op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel BC Group als bij de inlener. Het telefoonnummer voor ziekmeldingen is: 038 - 467 4219. Of je loon doorbetaald krijgt als je ziek bent, hangt af van het type arbeidsovereenkomst dat je hebt. Elke uitzendkracht in fase A die door ziekte niet kan werken, krijgt een uitkering van het UWV. Ben je werkzaam in fase B/C en ziek, dan krijg je het loon doorbetaald. Voor uitzendkrachten in fase A gelden er wel 2 wachtdagen, voor  uitzendkrachten in fase B en C 1 wachtdag. Een wachtdag houdt in dat voor die dag waarop
7. Hoe werkt het met het invullen van de gewerkte uren?
Bij de arbeidsovereenkomst ontvang je van ons inloggegevens waarmee je kunt inloggen in onze salarismodule op onze website www.centrumarbeidenmobiliteit.nl. In de verloningsweek dien je iedere keer aan het begin van de week je gewerkte uren van de betreffende periode in te voeren, zodat deze nog op tijd geaccordeerd kunnen worden door de inlener. Wanneer je te laat bent met het invullen van de uren, kunnen we je niet meer volgens het schema verlonen, we zullen dan namelijk eerst met de inlener moeten overleggen wanneer hij de uren kan accorderen. Ben je structureel te laat met het invullen
8. Waar vind ik mijn jaaropgave?
De jaaropgave wordt ieder  jaar door ons klaargezet op de website www.centrumarbeidenmobiliteit.nl. Wel moet je het juiste jaar selecteren. Jaaropgave 2015 staat ook onder het jaar 2015 en niet 2016.
9. Kan ik als uitzendkracht een opleiding volgen?
Ja, via het uitzendbureau kun je in sommige gevallen een volledige opleiding volgen. Dit regelt het uitzendbureau in overeenstemming met jou en eventueel met de inlener. Van alle uitzendkrachten volgt ongeveer 13% een opleiding in het kader van hun uitzendbaan. Er zijn ook veel uitzendkrachten die - ook in fase A  - een certificaat of aanvullende cursus volgen. Het is wel belangrijk dat je zelf hiervoor het initiatief neemt. Vraag daarom bij je uitzendbureau om een gesprek over jouw persoonlijke ontwikkeling. Het uitzendbureau zal dan samen met jou gaan kijken wat de mogelijkheden zijn
A. Algemene leveringsvoorwaarden BC Group en Payroll
Bijgaand, de leveringsvoorwaarden van BC Group inzake algemene leveringsvoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden voor payrolling van Centrum Arbeid en Mobiliteit.Voor de leveringsvoorwaarden van alle werkmaatschappijen onder BC Group, klik hier.Voor de leveringsvoorwaarden voor payroll onder Centrum Arbeid en Mobiliteit (CAM), klik hier.