Gemeente en de participatiewet

Mist u het netwerk om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen? De BC Group kent het regionale bedrijfsleven en weet waar ondernemers behoefte aan hebben. We hebben voor dit doel een complete aanpak beschikbaar voor:

▶ het verbinden van de kandidaat aan een werkgever
▶ het opleiden en begeleiden van kandidaten naar werk
▶ het uitplaatsen van kandidaten.

BC Group helpt daarnaast om medewerkers uit het doelgroepenregister te koppelen aan werkgevers.