Ondernemer en participatiewet

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten 5% van hun personeelsbestand invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel ondernemers weten niet waar zij deze mensen kunnen vinden, hebben geen tijd om hen te begeleiden of niet genoeg tijd of kennis om de administratie die hiermee gepaard gaat te voeren.

Wij zorgen voor de juiste match. We zijn betrokken bij de kandidaten die we plaatsen en bij de bedrijven waarbij zij gaan werken.

Vinden en opleiden personeel - Wij gaan voor u op zoek naar de juiste persoon voor de baan. Wanneer nodig, bieden wij de training Goed Werknemerschap aan. Een medewerker met dit certificaat voldoet aan alle eisen die werkgevers stellen aan houding en gedrag.

Begeleiding op de werkvloer - Medewerkers krijgen van ons trainingen en begeleiding op de werkvloer.

Aanpassen werkplek - Wanneer nodig, zorgen wij voor de aanpassing van de werkplek.

Ontzorgen personeel en administratie - Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen: we kennen beschikbare subsidiemogelijkheden en zorgen voor de aanvraag, regelen het aangaan of ontbinden van een contract, voeren functioneringsgesprekken en zijn vraagbaak voor arbogerelateerde zaken.

Intermediair - U heeft één aanspreekpunt. Wij fungeren als intermediair tussen werkgever, gemeenten en sociale werkplaatsen.