BC Group voor Gemeente en overheid

Is participatie voor u een vraagstuk? Wij zien het als een verbindende oplossing. Ieder kan immers meedoen vanuit vermogen én vanuit eigen verantwoordelijkheid. Werkgevers bieden daarin mooie kansen. Hierin heeft u als overheid ook een rol en taak. Die pakken we samen met u op. En met de mensen die onze aandacht en hulp nodig hebben.

Van afstand naar participatie

Een inclusieve arbeidsmarkt draait om verbinding. Dat begint bij begrijpen wat mensen kunnen en bij weten wat bedrijven nodig hebben. Want zowel mensen als bedrijven kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken. BC Group verbindt. Dát is de motor achter participatie. Verbinding is de motor, eigen verantwoordelijkheid is de brandstof. Wij helpen mensen aan de energie om weer in beweging te komen, om zelf de regie te willen en durven nemen. Mensen in hun kracht en op de juiste plek. Daar gaat het om. Vanuit onze ervaring in het bedrijfsleven en onze kennis van de arbeidsmarkt ondersteunen wij u bij de uitdagingen die de participatiewet bij u neerlegt. Samen vertalen wij ze naar kansen en mogelijkheden. Zo brengen en houden we mens en arbeidsmarkt in beweging.

Bemiddeling vanuit bijstand

Motivatie werkt beter dan dwang, zeker wanneer het mensen in een bijstandssituatie betreft. Dat weet u als gemeente en dat weten wij als BC Group. Daarom bemiddelen wij in de bijstand, met zachte maar doelgerichte hand. Afstand tot de arbeidsmarkt wordt kleiner wanneer de stimulans groter wordt. Zeker wanneer u BC Group laat bemiddelen, staan mensen in de bijstand meer en makkelijker open voor aansporing tot beweging en participatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Talitha Schonewille: