Personeelsadministratie

Een goede personeelsadministratie? Die moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er van elk personeelslid een personeelsdossier aangemaakt en bijgehouden worden. En met alle personeelsgegevens moet correct en nauwkeurig omgegaan worden. En daar komt veel bij kijken. Door uw personeelsadministratie aan BC Group uit te besteden, bent u verzekerd van een juiste werkwijze.

Het personeelsdossier

BC Group weet alles over personeelsadministratie en hoe belangrijk het is om deze up-to-date te houden. Met als één van de belangrijkste onderdelen het personeelsdossier. In het personeelsdossier staan altijd de persoonlijke gegevens van de medewerker. Ook wordt in dit dossier het functioneren van de medewerker vastgelegd, zijn functie en natuurlijk het salaris. Dit zijn gegevens die met zorg bewaard moeten worden. Het dossier moet altijd actueel zijn. En met de vernieuwde AVG-wetgeving zijn de regels omtrent dit dossier nog strikter geworden.

Het persoonsgebonden personeelsdossier is opgeslitst in 2 dossiers:

En dan is er ook nog een derde dossier; het collectieve dossier. Hierin wordt onder andere het volgende vastgelegd:

Het is van belang om een goed en actueel dossier bij te houden, toch mogen er ook een aantal zaken niet bewaard worden in het personeelsdossier:

Opbouw arbeidsgeschiedenis​

Met het personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis opgebouwd. Een goed onderhouden en volledig personeelsdossier is belangrijk, bijvoorbeeld bij ontslag van een medewerker. Waarbij het personeelsdossier de basis vormt voor het ontslagdossier.

En wist u dat wanneer een werknemer uit dienst treedt, het dossier niet langer dan 2 jaar bewaard mag worden?

Naast het bijhouden van een correct personeelsdossier, is personeelsadministratie ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het bijhouden van de duur van die overeenkomsten. En de opgaven bij diverse instanties.

Uw personeelsadministratie uitbesteden aan BC Group​

BC Group verzorgt uw complete personeelsadministratie. Dat doen we met zorg. Volgens de op dat moment geldende wet- en regelgeving. En verandert er iets? Dan voeren we dat snel en foutloos door. Zowel u als uw medewerkers kunnen altijd bij ons terecht voor advies. En terwijl wij doen waar wij goed in zijn, kunt u zich bezighouden met de zaken waar u goed in bent. Samen werken wij aan een goede onderneming.