Verzuimbegeleiding

Hoe hoog is het verzuim bij u? Melden uw medewerkers zich nauwelijks ziek of ontvangt u juist regelmatig ziekmeldingen? Ziekte is voor niemand leuk. Voor de werknemer niet en voor de werkgever niet. Verzuim van medewerkers kost werkgevers bovendien veel geld. Door de juiste maatregelen en deskundige begeleiding zijn verzuimkosten vaak te beperken. BC Group helpt u, met alles rondom verzuimbegeleiding. Met aandacht voor werkgever en werknemer.

Verzuim beperken

Waar zou u staan zonder gezonde, betrokken medewerkers? U heeft uw medewerkers simpelweg nodig. Het is dus belangrijk om uw medewerkers gezond te houden. En natuurlijk is verzuim door ziekte nooit helemaal te voorkomen. Iedereen is immers wel eens ziek. Vaak maar één dag of hoogstens een week. Maar wat nou als het verzuim langer duurt? In alle gevallen is een goede verzuimbegeleiding van belang. Verzuimbegeleiding houdt in dat een medewerker zo snel mogelijk, maar wel duurzaam re-integreert. Binnen het bedrijf of bij een andere werkgever. Werkgever en werknemer zijn daar samen verantwoordelijk voor volgens de Wet verbetering poortwachter.

In samenwerking met onze partner Fizie verzorgen we de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Dat doen we volgens het 9 stappenplan.

Timmerman

Wie doet wat bij verzuimbegeleiding

Om te bepalen wat de verantwoordelijkheden zijn van de werkgever en de werknemer tijdens verzuimbegeleiding is in de meeste gevallen een verzuimprotocol opgesteld. Een verzuimprotocol is een stappenplan. Hierin staat puntsgewijs beschreven welke verplichten werkgever en werknemer hebben. Of het nu gaat om kortdurend- of langdurend verzuim. Een verzuimprotocol moet altijd aansluiting hebben op de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. 

BC Group is uw partner bij verzuimbegeleiding van begin tot eind. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van uw verzuimprotocol. Zo weet u zeker dat u alle belangrijke onderdelen beschreven staan. En bij verzuim van medewerkers nemen wij de verzuimbegeleiding voor onze rekening. Dat doen we op onze eigen manier; persoonlijk en betrokken.

Verzuimbegeleiding op maat

Iedereen is anders. En dat is maar goed ook! Onze verzuimbegeleiding is dan ook geen kant -en- klaar-pakket, maar maatwerk. Afgestemd op uw organisatie en de situatie waarin uw medewerker zich bevindt. Wij nemen de tijd om te luisteren en denken mee. En door onze ervaring en expertise bieden wij verzuimbegeleiding die past.

BC Group:

Betrokken partner bij verzuimbegeleiding

Wij zijn uw betrokken partner bij diverse vraagstukken rondom verzuimbegeleiding. Onze aanpak is persoonlijk en met aandacht voor mensen. Simpelweg omdat wij vinden dat aandacht en betrokkenheid een positieve bijdrage leveren aan een duurzame re-integratie. En daar zijn werkgevers en werknemers het meest bij gebaat.

Kunnen wij u helpen?

Benieuwd naar onze aanpak als het gaat om verzuimbegeleiding? Weten wat we voor u en uw medewerkers kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.