Binden & boeien

Hoe behoudt u uw medewerkers? Wat doet u om te zorgen dat medewerkers binnen uw bedrijf blijven? Een relevante vraag, want de banen liggen bijna voor het oprapen en de overstap naar een andere baan is vaak snel gedaan. BC Group helpt u met het binden en boeien van uw medewerkers.

Voordelen

De tijd dat een werkgever 20 jaar of langer bij één werkgever in dienst is, is al lang verleden tijd. Gemiddeld wisselt een werknemer na een jaar of 5 van baan. En waar er vroeger voornamelijk gewerkt werd om brood op de plank te krijgen, gaat het nu veel meer om ontwikkeling, balans en geluk. Wanneer dit ontbreekt verlaten werknemers de organisatie. Hiermee vertrekt ook kennis en ervaring. Werknemers voor langere tijd behouden? Dan is binden en boeien belangrijk. Het levert de volgende voordelen op:

Binden en boeien in de praktijk

Maar hoe zorg je er nu voor dat medewerkers verbonden en geboeid blijven? Een vraagstuk waar BC Group graag samen met u naar kijkt. De basis van binden en boeien wordt gevormd door erkenning en voldoening. Denk aan een medewerker meer beslissingsbevoegdheid geven of eigenaarschap. Maar ook door trainingen en cursussen aan te bieden. Het werkt als medewerkers zich kunnen blijven ontplooien. Groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt.

BC Group - Binden & Boeien!

In balans blijven

In de huidige maatschappij is nog iets van belang in het kader van binden en boeien, namelijk dat een medewerker in balans is. Dat betekent onder andere inzetten op stresspreventie en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé. Binden en boeien is van belang bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Werken aan binden en boeien

BC Group helpt u met het binden en boeien van uw medewerkers. Samen met u stellen we een ‘boeiend’ plan op waarin de voorwaarden voor goed werkgeverschap beschreven worden. Als dit duidelijk is, gaan we over tot de uitvoering. Vaak begint dit heel simpel door bijvoorbeeld helder en open te communiceren met medewerkers. Besluiten toe te lichten en om meningen te vragen van medewerkers. Of door elk kwartaal een middag dat in het teken van teambuilding staat te organiseren.

Kunnen wij u helpen?

Weten hoe u uw medewerkers kunt behouden?
Neem contact met ons op.