Subsidies

De werkgever heeft voor een aantal doelgroepen recht op subsidies vanuit de overheid. We benoemen hieronder drie doelgroepen:

1. Werkzoekenden met een Wajong uitkering

Mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben, kunnen vanaf dat ze 18 zijn aanspraak maken op een Wajong- uitkering. De doelgroep van “Wajongers” is heel divers; denk bijvoorbeeld aan iemand in een rolstoel of iemand met autisme.

Financiële voordelen

No Risk Polis
Wanneer uw werknemer ziek wordt betaalt het UWV de ziektekosten
Loondispensatie
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan de werknemer. Het UWV vult het salaris van de werknemer aan. Voorwaarde is uiteraard wel iemand een Wajong-Uitkering heeft.
Proefplaatsing van 2 maanden
De werknemer werkt 2 maanden met behoud van uitkering zodat van beide kanten kan worden bekeken of de werkplek geschikt is voor de werknemer. De proefplaatsing voor een Wajongere moet aangevraagd worden bij het UWV. Tijdens de proefperiode kan ook onderzocht worden welke loonwaarde de werknemer heeft in de taken die hij/zij verricht. De exacte loonwaarde wordt uiteindelijk bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV.
Jobcoaching
Als uw medewerker met een Wajong Uitkering extra begeleiding nodig heeft dan kunt u interne of externe jobcoaching aanvragen.
Voorzieningen aanpassen werkplek
Heeft u werknemer met een Wajong- uitkering aanpassingen nodig op de werkplek? Dan kunt u bij het UWV ondersteuning krijgen bij de aanvraag van de voorzieningen.

2. 56-Plussers

Werkzoekenden van 56 jaar of ouders die vaak niet meer snel aan het werk komen.

Financiële voordelen

Proefplaatsing 2 maanden
De werknemer werkt 2 maanden met behoud van uitkering zodat van beide kanten bekeken kan worden of werkplek geschikt is voor werknemer. De proefplaatsing kan aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Dit is afhankelijk van welke instantie de werknemer een uitkering ontvangt.
Compensatieregeling
Voor medewerkers van 56 jaar of ouder die tenminste 52 weken een WW uitkering hebben ontvangen komt de werkgever in aanmerking voor een compensatieregeling. Bij ziekte van de oudere medewerker betaalt u alleen de eerste 13 weken het loon door, daarna ontvangt hij/zij een Ziektewet – uitkering van het UWV.
Loonkostenvoordeel
Afgekort tot LKV. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Hieronder valt ook de werkzoekende van 56 jaar of ouder. Het maximale bedrag dat u als werkgever kunt krijgen is € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar. Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.
U kunt mogelijk gebruikmaken van onderstaande regelingen. De gemeente voert deze regelingen uit. Per gemeente kunnen de regelingen verschillen. Neem contact op met de gemeente waar de betreffende werknemer woont voor meer informatie.

3. Werkzoekenden die vallen onder de participatiewet

Onder de Participatiewet vallen mensen die moeilijker aan het werk komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW indicatie of misschien wel beide.

Financiële voordelen

Proefplaatsing
De medewerker kan voor een bepaalde periode bij u aan het werk met behoud van uitkering. De duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de gemeente waar uw werknemer woont.
No Risk Polis
Wanneer uw medewerker vanuit de Participatiewet ziek wordt bestaat de mogelijkheid dat de gemeente tijdens de ziekteperiode het loon doorbetaald. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Deze werknemers moeten opgenomen zijn in het doelgroepregister.
Loonkostensubsidie
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Deze werknemers moeten opgenomen zijn in het doelgroepregister.
Jobcoaching
Als uw medewerker vanuit de participatiewet extra begeleiding nodig heeft dan kunt via de gemeente jobcoaching aanvragen. Per gemeente zijn de regels hiervoor verschillend. U kunt dit bij de desbetreffende gemeente van uw werknemer aanvragen.
Vergoeding aanpassing werkplek
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een handicap.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen met het Burgerservicenummer van de medewerker zien of deze in het doelgroepregister staat. En of de medewerker meetelt voor de banenafspraak.

Meer weten over subsidies?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wilt u meer weten over de mogelijkheden en subsidies?
Neem gerust contact met ons op.