9 stappenplan verzuimbegeleiding

Uw medewerker ziek? Slechts een paar dagen of voor langere tijd? Een zieke medewerker kost u geld. En natuurlijk hoopt u dat uw medewerker snel weer aan de slag kan; gezond en energiek. In de Wet verbetering poortwachter staan de stappen beschreven die de werkgever en werknemer doorlopen de eerste twee ziektejaren. Voor werkgevers is dit vaak een ingewikkeld en tijdrovend traject. Hulp nodig? Samen met onze partner Fizie, verzorgen wij de volledige verzuimbegeleiding. En dat doen we met een persoonlijke en betrokken aanpak.

Bekijk hieronder onze aanpak bij verzuim.

1. Ziektedag één
Meldt een medewerker zich ziek? Dan registreert u dit in Verzuimsignaal. Onze casemanager Verzuim neemt binnen twee dagen contact met u op. De ziekmelding wordt besproken, en als nodig wordt een bedrijfsarts ingeschakeld. Omdat wij contact hebben met diverse bedrijfsartsen, is een locatie nooit ver bij uw medewerker vandaan.
1
2. Week 6 - probleemanalyse
Tijdens het ziekteverzuim van de medewerker onderhoudt de aangewezen casemanager regelmatig contact met u, uw medewerker en de bedrijfsarts. Door dit veelvuldig te doen kunnen wij het aantal verzuimdagen beperken en de werkgever kosten besparen. Ziet het er naar uit dat de medewerker langdurig ziek is, dan maakt de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse. De casemanager wordt hier ook bij betrokken.
2
3. Week 8 - Plan van aanpak
In de achtste week stellen we samen me u en uw medewerker een plan van aanpak op. In dit plan beschrijven we welke acties er worden ondernomen om de medewerker zo snel mogelijk én gezond weer te laten re-integreren. Binnen of buiten het bedrijf. De casemanager geeft advies en neemt contact op met verschillende zorg- en inkomensverzekeraars voor de financiering van interventies, om de kosten voor de werkgever te beperken. Bijvoorbeeld de verzuimverzekeraar en de pensioenverzekeraar. Ook zij zijn er financieel bij gebaat dat de medewerker weer snel aan het werk kan.
3
4. Week 42 – De 42e weekmelding
Wanneer uw medewerker de eerste dag van de 42ste verzuimweek nog ziek is, dan doen wij een eerste ziektemelding bij het UWV. U hoeft hier dus niets voor te doen.
4
5. Week 50 – Eerstejaarsevaluatie
Is de medewerker bijna een jaar ziek? Dan komt er, samen met u, een evaluatiemoment. Deze evaluatie wordt gebruikt om verdere acties te ondernemen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het beter is om buiten het bedrijf een nieuwe functie uit te voeren.
5
6. Week 87 – Re-integratieverslag
Om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen heeft het UWV een re-integratieverslag nodig. Dit stellen wij samen met u en uw medewerker op. Op basis hiervan wordt ook bepaald of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering.
6
7. Week 91 – Aanvraag WIA-uitkering
In de 91ste week geeft het UWV een oordeel over de re-integratie. Maar ook over de inspanningen die u als werkgever heeft gedaan en wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld.
7
8. Week 104 – WIA uitkering
Als er geen loondoorbetaling wordt opgelegd, dan eindigt de wachttijd. En heeft het UWV de integratieverplichting positief beoordeeld, dan vervalt de loondoorbetaling van u als werkgever.
8
9. Einde 2e ziektejaar
Een medewerker komt in de WGA terecht als hij of zij voor langere tijd arbeidsongeschikt is. U betaalt een WGA-premie. Deze premie kan tot 12 jaar lang aan u berekend worden. En kan daarmee een flinke kostenpost zijn. Wij kunnen u helpen bij het beperken van deze kosten. Wij brengen de totale kosten in beeld aan de hand van een bedrijfsscan. En wij vertellen u wat u kunt doen om deze kosten zo minimaal mogelijk te houden.
9

Kunnen wij u helpen?

Benieuwd naar onze aanpak als het gaat om verzuimbegeleiding? Weten wat we voor u en uw medewerkers kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.