Outplacement

Een baan moet voldoening en plezier geven. Want werkplezier is van invloed op het functioneren van de medewerker. Zit een medewerker niet meer op zijn of haar plek? Dan kan een outplacementtraject gestart worden bij BC Group. Wij zoeken samen met de werknemer naar een passende baan.

Van werk naar werk

Outplacement betekent professionele begeleiding van werk naar werk. Dit traject kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen wordt outplacement gestart als de medewerker niet meer past bij de organisatie of als er sprake is van een reorganisatie. BC Group helpt werkgevers én werknemers bij dit traject. We gaan in gesprek met u, de werkgever, en met uw medewerker(s). We begrijpen dat dit in sommige gevallen aangrijpend is voor uw medewerker. We nemen daarom de tijd om te luisteren en hebben begrip voor de situatie.

BC Group. Aanpak die werkt!

Aanpak die werkt

Een outplacementtraject is veelomvattend. Eén van de belangrijkste vragen moet altijd zijn of de werknemer nog gelukkig wordt van de huidige werkzaamheden. Wanneer dat niet het geval is, starten we een loopbaanonderzoek. We gaan op zoek naar de kwaliteiten, interesses en ambities van de medewerkers. Dit levert een duidelijk zoekprofiel op. We helpen medewerkers ook bij:
Een medewerker krijgt tijdens het traject één vast contactpersoon aangewezen. De medewerker kan met verschillende vragen terecht bij deze persoon.

Outplacement helpt ook werkgevers

Als een werkgever moet vertrekken, dan kan dit van invloed zijn op de totale organisatie. Het aanbieden van outplacement helpt u op meerdere manieren:

BC Group. Werkt altijd voor iedereen!

Ook als het gaat om outplacementtrajecten. Benieuwd of outplacement voor uw organisatie een passende oplossing is?
Neem gerust contact met ons op.