Payroll zonder personeel

Nog nooit was het hebben van personeel zo eenvoudig. Payroll zonder personeel biedt dezelfde diensten aan, die u gewend was van ons als detacheringsorganisatie, maar dan voor uw eigen personeel. Uw personeel hoeft niet eens over naar een andere werkmaatschappij of detacheringsorganisatie. Zo eenvoudig? Zeker!

Het werkt verbluffend eenvoudig

Als detacheringsorganisatie zijn we gewend uw personeelsvraag volledig te ontzorgen. Zo regelen we inschrijving, alle contracten, alle verzekeringen tot en met een adequaat pensioen. Onder de WAB wordt de payrollorganisatie verplicht alle looncomponenten toe te passen zoals bij uw eigen personeel. Dan rijst de vraag, waarom dan ook niet het eigen personeel. We zijn immers een full-service bureau!

Dus bieden wij onze totale dienstverlening van contractmanagement, verzekeringen tot aan pensioenen ook aan voor uw eigen personeel, zonder dat we het contract gaan overnemen. Het enige dat achterblijft is de arbeidsovereenkomst en de pensioenaansluiting. De rest regelen wij onder de noemer Payroll-zonder-personeel!

BC Group payrolldienstverlening ontzorgt!

Het gemak van Payroll Zonder Personeel

Wij voeren alle diensten uit als bovenstaand, met als enige verschil dat de medewerkers bij u in dienst blijven, uw pensioen volgen, maar wij het werk, de verantwoordelijkheid en risico’s overnemen tegen een transparant uurtarief. Tot en met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Kunnen wij u helpen?

Wil je weten of payroll zonder personeel iets toevoegt voor jouw personeel?
Neem gerust contact met ons op.