Salarisadministratie

Bij elk salaris hoort een salarisstrookje. Aan dat loonstrookje gaat een hoop administratie vooraf. Want alles wat beschreven staat is uitgevoerd. Behoorlijk ingewikkeld soms ook, met alle individuele inhoudingen en toeslagen. Maar niet voor BC Group. Wij nemen uw salarisadministratie uit handen.

Van loonstaat tot loonstrook

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u van elke medewerker een loonstaat bijhouden. Dat is een overzicht waarop gegevens vermeld staan die van belang zijn voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de premies van werknemersverzekeringen. De Belastingdienst moet deze gegevens te allen tijde in kunnen zien. Aan het begin van elk nieuw jaar moet een nieuwe loonstaat aangemaakt worden. En aan het einde van het jaar gelden de regels voor archivering.

Een afgeleide van de loonstaat is de loonstrook voor de werknemer. Meestal ontvangt een werknemer bij elke salarisuitbetaling een salarisstrook. Op deze strook staan alle gegevens over het salaris. Onderaan de streep blijft het netto salaris over. Natuurlijk moet al deze informatie juist vermeld worden. Keurig volgens de regels van de wet.

Opbouw arbeidsgeschiedenis​

Wij zorgen ervoor dat alles rondom de verloning van uw medewerkers correct verloopt. Een goede salarisadministratie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opmaak correcte loonstrook
  • Correcte inhoudingen aan premies/belastingen
  • Correcte aangifte richting belastingdienst en het pensioenfonds
  • Nakomen van salarisafspraken uit arbeidsovereenkomst, reglement en geldende cao
  • Verwerking van loonstijgingen, vakantie, verschillende verlofvormen van  ziektedagen.
  • Aan- en afmelding van personeel bij derden (UWV, pensioenfonds etc.).

En wist u dat wanneer een werknemer uit dienst treedt, het dossier niet langer dan 2 jaar bewaard mag worden?

Een goede salarisadministratie vraagt tijd en kennis. De regelgeving rondom salarisadministratie verandert voortdurend. Dat zorgt er nog wel eens voor dat ondernemers een boete van de belastingdienst ontvangen.

In 2020 komt op de loonstrook ook de verplichting om de aard van de arbeidsovereenkomst te vermelden.

Uw salarisadministratie uitbesteden aan BC Group​

BC Group heeft verstand van salarisadministratie. Uw administratie aan ons uitbesteden, bespaart u tijd, ergernis, fouten en onnodige kosten. Wij weten precies waar een goede salarisadministratie aan moet voldoen. We houden van duidelijke en open communicatie en houden u altijd op de hoogte van de gang van zaken. Want dat werkt tenslotte het beste!

Uw salarisadministratie door BC Group laten verzorgen? Neem contact met ons op.