Beoordelings- & functioneringsgesprekken

Een functionerings- of beoordelingsgesprek is vaak best een spannend moment voor werknemers. Voor werkgevers kunnen deze gesprekken lastig zijn. Want wat is de  beste aanpak? En wordt alles wel besproken? Laat functionerings- en beoordelingsgesprekken over aan BC Group en u weet zeker dat er professionele gesprekken gevoerd worden. Of laat BC Group in ieder geval het proces bewaken, zodat de juiste setting gehanteerd wordt.

We vertellen u graag meer!

Functioneringsgesprek; motiveren en sturen

Het ideale functioneringsgesprek? Dat is een open en gelijkwaardig gesprek tussen u en uw werknemer over de voortgang. In dit gesprek worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de ontwikkeling van de medewerker en zijn of haar bijdrage aan het team. Misschien is er de wens om een opleiding te volgen of om te groeien binnen de organisatie. In dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en doelen opgesteld. Een functioneringsgesprek is een dialoog, beide partijen hebben hun inbreng.

Beoordelingsgesprek; prestaties bespreken

Bij een beoordelingsgesprek gaat het over de prestaties van de werknemer over een afgelopen periode. In dit gesprek geeft u een oordeel over het functioneren van uw werknemer. Dat kan positief zijn, maar soms ook negatief. En dat kan nogal eens ongemakkelijke situaties opleveren. Hoewel de werkgever tijdens een beoordelingsgesprek voornamelijk aan het woord is, moet er altijd ruimte zijn voor de medewerker om toelichting te geven of om vragen te stellen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat een beoordelingsgesprek medewerkers motiveert en om bespreekbaar te maken wat beter of anders kan. We kenmerken het karakter van een beoordelingsgesprek als een monoloog. De leidinggevende geeft zijn oordeel over de uitgevoerde werkzaamheden.

Structuur & onderbouwing

De functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus. En structuur is belangrijk in deze cyclus. Werk daarom altijd met doelstellingen, zowel individueel als bedrijfsmatig, en een ontwikkelplan. Neem ook het functieprofiel van de werknemer mee. Verwachtingen en resultaten moeten goed onderbouwd kunnen worden, want dat zijn tenslotte belangrijke meetpunten.
Bij een gesprekscyclus komt veel kijken. Dat zit niet alleen in de voorbereiding, maar het moet ook echt wat opleveren. Voor alle partijen. BC Group weet wat werkt. De afgelopen jaren hebben we tal van functionerings- en beoordelingsgesprekken mogen voeren. En met elk gesprek hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de persoon en de organisatie. We zijn betrokken, maar blijven professioneel.

Kunnen wij u helpen?

Kunnen wij u helpen met functionerings- en beoordelingsgesprekken?
Neem gerust contact met ons op.