Ons blog

Binding met Medewerkers

Het is soms raadselachtig waarom medewerkers kiezen voor een bedrijf en andersom. Hierover is al veel gepubliceerd en geschreven, maar om daar meer inzicht in te krijgen, kan aanvullend onderzoek gewenst zijn. Zeker als het gaat om medewerkers die ook nog eens via een extern bureau verbonden zijn aan de onderneming, bijvoorbeeld via een uitzendorganisatie. Omdat BC Group zelf ook medewerkers detacheert, is de vraag gerechtvaardigd of dit leidt tot verandering van de binding die medewerkers hebben met het bedrijf.

50 plus en zoekend

Vijftig plussers. De groep wordt hoe langer hoe groter. De groep werkzoekende 50 plussers wordt helaas ook steeds groter. Campagnes vliegen ons om de oren, ‘Open voor 50 +’of ‘de 50 plusser als klusser’ Precieze getallen heb ik niet voorhanden maar je wilt ze niet allemaal tegelijk bij je aan de eettafel. Aan de andere kant, kan best gezellig zijn als je tenminste een flink uit de kluiten gewassen tafel met een flink aantal stoelen voor handen hebt.

Afstand tot de arbeidsmarkt

U heeft er vast ook wel eens over gehoord of gelezen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wie zijn dat eigenlijk? Hoe komt dat eigenlijk? Wat voor type mens is dat die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft?

Inleiding

In onze maatschappij praat men over afstand tot de arbeidsmarkt als men, om wat voor reden dan ook, langer dan bijvoorbeeld 6 maanden niet aan een regulier arbeidsproces heeft deelgenomen. De redenen zijn heel divers; ziekte, ontslag, deels arbeidsgehandicapt etc. Het zogenaamde ‘gat’ op het CV wordt groter tussen de laatste werkgever en de eventuele volgende. Maar is er dan wel een afstand? Of is dat een in het leven geroepen uitdrukking voor mensen die, om wat voor reden dan ook, minder makkelijk/snel aan een nieuwe baan komen? Ik schrijf vanuit die optie. Want wat is afstand? Dat is relatief!

Pagina's